Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

VŨ ĐIỆU CỦA TÙNG

Trăng len lặng lẽ trời xa ấy


Hai mảnh tình... chung một nỗi 


niềm...
Vũ điệu của Tùng

Say đắm lòng trăng

Lãng mạn... hiên ngang

Non ngàn gió biển

Tùng vẫn đợi chờ

ngàn năm....Ngàn năm

Trăng hiểu lòng Tùng

Đến hẹn lại lên

Gió mây vần vũ

Chẳng che được trăng

Khuyết rồi lại tròn

Trăng là như thế

Đêm đêm tỏa sáng

SOi rõ bóng Tùng

Cùng nhau nhảy múa

Vũ điệu samba.

Để rồi cách xa

Trăng Tùng đôi ngả...

Tùng ơi có hiểu


Nỗi niềm của Trăng 


Đêm đêm chỉ thấy


Bóng hình của nhau


Trời cao đất thấp 


Ta mình xa nhau !